search
Sök
menu
Meny

Hastighetsöversynen

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller genomfördes en hastighetsöversyn inom Jönköpings kommuns tätorter mellan 2011 och 2016. Här hittar du information om vad det innebar.

Hastighetsöversynen innebar att vi skyltade om från 50 till 40 (i vissa fall till 60) och från 70 till 60 inom tättbebyggt område, men också att vi utförde en rad fysiska åtgärder som skulle göra att bilisterna skulle köra långsammare.

Exempel på åtgärder var refuger, avsmalningar och belysning. Åtgärderna gjordes där de största behoven av att korsa gatorna fanns, det vill säga vid skolor, busshållplatser och centrumbildningar.

Sex kommundelar på fem år

Område

År

1. Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad

2011

2. Hovslätt, Norrahammar, Taberg, Månsarp

2012

3. Tenhult, Öggestorp

2013

4. Gränna, Visingsö

2014

5. Bankeryd, Trånghalla, Bottnaryd, Ryd

2014

6. Centrala Jönköping och Huskvarna

2016

 

Bakgrund

Bakgrunden till hastighetsöversynen var ett riksdagsbeslut från 2008 om att nya hastigheter skulle införas för att framförallt minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter.

Det handlade om att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet.
I bedömningarna av de nya hastigheterna ingick också klimatpåverkan, buller och luftkvalitet.


Kontakt

Johnny Johansson
Trafikingenjör