search
Sök
menu
Meny

Hastighetsöversynen Lekeryd

Under 2014 justerades hastigheterna i Lekeryd. Några fysiska åtgärder genomfördes också för att tydliggöra trafikmiljön.

Gångpassage, bredd 3,6 m

Gångpassage, bredd 3,6 m

Åtgärdsplanen beslutades av stadsbyggnadsnämnden. Se beslutet nedan.

Hastigheter utanför tättbebyggt område beslutades av Länsstyrelsen och Trafikverket.


Lekeryd - föreslagen åtgärdsplan