search
Sök
menu
Meny

TMS, Trafik- och Miljömedveten Skola

Trafik- och Miljömedveten Skola, TMS, är en metod för att lyfta frågor om trafik och miljö i undervisningen och riktar sig till elever och pedagoger i Jönköpings kommun.

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan bygger på ett samspel mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle krävs insatser inom flera områden. Det finns tydliga kopplingar mellan områdena trafik, miljö och hälsa och alla tre lyfts inom TMS.

Syftet med TMS är att på sikt öka medvetenheten om trafiksäkerhetsfrågor, miljö och hållbar utveckling bland elever deras föräldrar och skolans pedagoger.

Det övergripande målet för TMS är att trafik- och miljöfrågorna blir en del i den dagliga undervisningen. TMS har sin utgångspunkt i förskolans styrdokument (Lpfö -98, reviderad 2010) och Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 2011)

Skolorna i Jönköpings kommun har ett ombud med ett övergripande ansvar för trafiksäkerhetsfrågorna kallat ett trafikombud. Det kan också vara en grupp, som tillsammans arbetar med fokus på trafikpedagogiska frågeställningar. I samarbete med trafikombuden ges pedagoger, genom utbildningsförvaltningens trafik- och miljösamordnare, verktyg för att utveckla en handlingsplan för trafikundervisningen i skolan eller ge trafikpedagogiska tips och ideér för undervisningen.

Aktörer i samverkan inom TMS

  • Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning
  • Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun
  • Polis
  • Räddningstjänst
  • Försäkringsbolag
  • Trafikverket Region Syd
  • Region Jönköpings län
  • NTF