search
Sök
menu
Meny

A6 Rosenlund - VA-förnyelse

Kartbild över området asecs rosenlund.

Med start i november 2019 börjar ett VA-arbete i området A6 - Rosenlund. En ny vattenledning ska läggas genom så kallad mikrotunnling. Arbetet beräknas ta cirka 1,5 år.

Hur påverkar det mig?

  • Framkomligheten för cykeltrafik utmed södra sidan om E4:an mellan A6 och Ekhagen kommer del av tiden ledas om. Följ orangea pilar.
  • Boendeparkering vid Hermansvägen 24-34 kommer del av tiden hänvisas till annan plats. I området kommer det tidvis pågå byggtrafik med tunga fordon.
  • Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvattnet uppstå vid något enstaka tillfälle i närbelägna delar av A6-området, Ekhagen och Rosenlund. Risken för detta bedöms som liten. Arbetet kommer under byggtiden att bullra och vibrera under vissa perioder.
  • Det kommer att vara en arbetsplats förlagd till en yta mellan E4:an och infarten till Jönköping intill Kompanirondellen (1, se kartbild). Arbetsplatsen kommer att vara synlig för passerande trafik men den kommer inte att påverka förbipasserande. Viss byggtrafik kan förekomma.
  • Anslutningspunkterna intill Hedin Bil (2, se kartbild) och Hermansvägen 24 (3, se kartbild) kommer också påverkas under arbetets gång. Buller, vibrationer, byggbelysning, byggtrafik o rörelser med personer kan förekomma men störningarna bedöms som lindriga.

Vad är det som ska göras?

Dricksvattenledningen ersätts med en ny och större ledning utmed en sträcka på 400 m. Metoden som kommer användas heter mikrotunnling och innebär att man från tre olika platser förlägger ett skyddsrör genom tunnelborrning, där sedan den nya vattenledningen förläggs.
I projektet kommer även Jönköping Energi förlägga nya el- och optoledningar.

Tidsplan?

Projektet beräknas pågå från november 2019 till mars 2021, alltså cirka 1,5 år.

Varför?

Eftersom Jönköping växer förstärker tekniska kontoret vattenförsörjningssystemet för stadens centrala och östra delar. Detta projekt är en del i ett stort projekt för att förnya, förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar. Den ledning som ersätts har varit i bruk sedan 1930-talet.

Läs mer om VA-förnyelsen