search
Sök
menu
Meny

Åsenvägen, hastighetsdämpande åtgärd

Kartbild över Åsenvägen.

I september 2020, från och med vecka 38, påbörjas arbete på Åsenvägen. Under byggtiden kommer ett körfält att stängas av.

Vad är det som ska göras?

Trafiksignalerna på övergångsstället plockas bort. På vägen placeras istället hastighetsdämpande busskuddar.

Tidsplan

Arbetet pågår cirka v 38-41 2020.

Hur påverkas jag?

Framkomligheten kan komma att begränsas då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under ombyggnation. Välj gärna en annan väg om möjligt.

Varför görs detta arbete?

Trafikljus förbättrar egentligen inte trafiksäkerheten. Det sker lika mycket olyckor vid övergångsställen som har trafikljus som vid övergångsställen utan. För att förbättra trafiksäkerheten och minska antalet olyckor gör vi istället åtgärder som sänker hastigheten på trafiken vid övergångsstället. Hastigheten är den avgörande faktorn för att minska olyckor.

Åtgärdsbeskrivningen Åsenvägen.