search
Sök
menu
Meny

Söder, Torpa- återställning efter VA-förnyelse

Flera områden har fått nya vatten- och avloppsledningar på Söder. Där VA-arbetena är färdigställda ska nu återställning utföras. 

Vad ska vi göra?

Återställningsarbetet kommer att utföras av de entreprenörer som upphandlats av Jönköpings kommun.

Klostergatan kommer att prioriteras för att busstrafiken ska kunna återgå till ordinarie sträckning. I samband med återställningen bygger stadsbyggnadskontoret om busshållplatserna på Klostergatan - totalt fyra hållplatser mellan Torpagatan och Kungsgatan.

Övriga gator som berörts inom Jönköping söder kommer att återställas successivt under våren och sommaren.

Generell arbetsgång i samband med VA-förnyelsen

  • Kommunens VA-avdelning byter ut vattenledningar
  • Jönköping Energi AB ser över och kompletterar el, opto och fjärrvärme
  • Entreprenörer återställer gator och gång- och cykelvägar med ny asfalt, kantsten m.m. Asfaltering sker under säsong, vilket innebär ca april – november.

Det här har vi gjort

I flera områden på Söder har kommunen bytt ut de 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna, och ökat kapaciteten genom separata dagvattenledningar.

I vissa områden har arbetet blivit särskilt omfattande; utmed Torpagatan har nya vattenledningar dragits till den nya Munksjöstaden, och utmed Brahegatan har en ny gång- och cykelväg anlagts.

Under våren 2017 har en ny etapp av VA-förnyelsen inletts, på Torpa.