search
Sök
menu
Meny

Birger Jarlsgatan, Österängen - ny cykelväg

Ny cykelväg på Österängen

Under våren och sommaren 2017 kommer en ny gång- och cykelväg byggas längs Birger Jarlsgatans södra sida. Den nya sträckan ska förbättra cykelvägnätet mellan framförallt Ekhagen, Österängen och Huskvarna. I samband med projektet byggs även busshållplatser om och gångpassager förbättras.

Hur påverkar det mig?

Fordonstrafik och busstrafik kommer att vara möjlig på Birger Jarlsgatan under byggtiden men lokala omledningar kommer att förekomma.

Vad ska ni göra?

Gång- och cykelvägen blir, till största delen, 4.5 meter bred med målad separering mellan fotgängare och cyklister. Cykelvägen förankras med Österängen genom fyra passager över Birger Jarlsgatan. I samband med projektet byggs även Birger Jarlsgatans busshållplatslägen om och får nya väntkurer.

Varför?

I dagsläget saknar Birger Jarlsgatan cykelväg vilket innebär att endast Birkagatans cykelväg finns tillgänglig i öst-västlig riktning på Österängen för cyklister. Den nya cykelvägslänken är 1 kilometer lång och kommer att skapa ett genare cykelvägsnät mellan framförallt Ekhagen, Österängen och Huskvarna.


Tidplan

Byggnationen pågår maj-oktober 2017.


Tack för att du visar hänsyn!