search
Sök
menu
Meny

Birkagatan - byggnation gångbana samt gångpassage

Karta över Birkagatan

En ny gångbana samt gångpassage byggs på Birkagatan efter önskemål från elever och föräldrar på skolan. Syftet är att öka trafiksäkerheten för gående.

Tidsplan
Byggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Ingen stor påverkan eller hinder för förbipasserande trafik. Två körfält kan troligtvis behållas under byggtiden. Kortare sträckor kan man behöva gå ner till ett körfält.