search
Sök
menu
Meny

Bymarksgatan - byggnation gång- och cykelpassage

Karta över Hallmansvägen. 

En ny gång- och cykelpassage byggs i korsningen mellan Bymarksgatan och Hallmansvägen. Syftet är att minska hastigheten på trafiken samt öka trafiksäkerheten vid gång- och cykelpassage.

Tidsplan
Ombyggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Ingen stor påverkan eller hinder för förbipasserande trafik.