search
Sök
menu
Meny

Ebba Ramsays väg- utbyggnad

Ebba Ramsays väg ska byggas ut. Arbetet kommer påbörjas i början av november 2017 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2017/2018.

Hur påverkar det mig?

Under byggnationen kommer det bli begränsad framkomlighet på Ebba Ramsays väg. Det kommer också förekomma byggtrafik till och från området.

Vad ska ni göra?

Bygga ut Ebba Ramsays väg i enlighet med gällande detaljplan. Sträckan som avses är från där arbetet slutade vid bro-byggnationen (i höjd med ormhuset) fram till korsningen med Wilhelmsro-gatan.

Tidplan

Arbetet kommer påbörjas i början av november 2017 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2017/2018. Viss komplettering kommer att utföras under våren, såsom trädplantering m.m.