search
Sök
menu
Meny

Ekhagen centrum, ombyggnad av busshållplatser

Under hösten 2020 kommer vi börja bygga om för busstrafiken på Ekhagens centrum. Hållplatsen Ekhagens centrum ska byggas om för att anpassas till den nya stadstrafiken.De fyra hållplatslägen som finns idag kommer att bli större för att ge plats åt fler bussar.

Varför gör vi detta?
Vi utvecklar Ekhagens centrum för att det ska bli lättare att åka buss. I juni 2021 kommer dessutom nya linje 4 att köra mellan Huskvarna och Vätterslund via Ekhagens centrum. När allt är klart kommer det bli tätare turer med tysta elbussar – bra både för dig och miljön. Detta är en av flera åtgärder som görs för att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping och Huskvarna fram till juni 2021.

Påverkan
Under byggtiden kommer bussarna etappvis att ledas förbi byggarbetet vid hållplatsen. En del gång- och cykelvägar påverkas under byggtiden och du kan behöva gå en annan väg än du brukar. I perioder kan framkomligheten för biltrafik att påverkas.

Genomförande: oktober 2020-maj 2021.

Läs mer om utvecklingen av kollektivtrafiken