search
Sök
menu
Meny

Ekhagen, VA-förnyelse

Tecknad vattenreservoar med galler framför. Vuxen och ett barn går bredvid.

Med start i januari 2019 börjar ett VA-arbete på Ekhagen. Dels kommer två redan befintliga vattenreservoarer byggas till och renoveras och dels kommer vattenledningarna att byggas ut. Arbetet beräknas ta cirka två år.

karta över ekhagen.

Hur påverkar det mig?

Framkomlighet för trafik utmed Ekhagsringen mellan Ekhagens centrum och Rönngatan kommer att vara begränsad. Gång- och cykeltrafik från Ekhagsringen mot Ekhagsparken och Örtavägen kommer att påverkas och tidvis ledas om. Dessutom kommer busshållplatsen vid Törnrosgatan att flyttas under en period.

Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvattnet uppstå. Arbetet kommer under byggtiden att bullra och vibrera under vissa perioder.

Vad är det som ska göras?

Vattenledningar för vattenförsörjningen byts ut till nya och större ledningar utmed en sträcka på 1,3 km. Två redan befintliga vattenreservoarer kommer byggas till och renoveras och vid färdigställandet kommer vattenreservoarerna att vara 28 meter i diameter och synliga ovan mark till skillnad från tidigare.

Tidsplan?

Cirka 2 år med start i januari 2019.

Varför?

Eftersom Jönköping växer förstärker Tekniska kontoret vattenförsörjningssystemet för stadens centrala och östra delar. Detta projekt är en del i ett stort projekt för att förnya, förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar.