search
Sök
menu
Meny

Gjuterigatan, ny gång- och cykelväg

Hösten 2020 börjar vi bygga en ny gång- och cykelväg på Gjuterigatan på Väster i Jönköping. Arbetet görs i två etapper.

Samtidigt som vi bygger gång- och cykelvägen förbättrar vi trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister i korsningarna. Hela sträckan kommer också få ny belysning.

Var och när görs arbetet?

Gång- och cykelbanan byggs på södra sidan av Gjuterigatan från Junegatan till Barnarpsgatan. Projektet delas upp i två etapper. Första etappen mellan Junegatan och Klostergatan börjar byggas i hösten 2020 och ska bli klar i år.

Eftersom det ska starta en ny byggnation vid Science park hösten 2020 kommer etapp två att göras när den byggnationen är klar, troligen tidigast 2023.

Hur kommer det påverka under byggtiden?

Framkomligheten för biltrafik blir lite begränsad då enbart ett körfält kommer vara öppet under byggtiden.

Vårdnadshavare som lämnar barn på Junedalsskolan och förskolor i området uppmanas, om möjligt, minska sina resor med bil till och från området under byggtiden.

Gående får ta sig fram på andra sidan vägen eller hänvisas runt platsen där arbete pågår.

Varför gör vi detta?

Kommunens mål är att öka andelen som väljer att resa hållbart, som till exempel att cykla. Fler cykelvägar ger ett tätare cykelvägnät och gör det lättare att ta sig till olika platser. Ett cykelvägnät som upplevs som tryggare och har bra sträckning kan innebära att fler väljer att cykla.

Vi har också ett uppdrag att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Denna gång- och cykelväg ger bättre möjlighet att i en tryggare trafikmiljö ta sig till bland annat Junedalsskolan, idrottshuset och högskolan.