search
Sök
menu
Meny

Grännavägen - byggnation busshållplatser samt gång- och cykelpassage

Karta över Grännavägen

Nya busshållplatser samt en ny gång- och cykelpassage byggs mellan Skärstadsvägen och Grännavägen. Syftet är att minska hastigheten på trafiken och därmed öka trafiksäkerheten vid gångpassage samt öka tillgängligheten till busshållplatserna.

Tidsplan
Ombyggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Ingen stor påverkan eller hinder för förbipasserande trafik.