search
Sök
menu
Meny

Hallmansvägen - byggnation av cykelpassage samt övergångställe

Karta över Hallmansvägen

Vi bygger en ny cykelöverfart samt övergångsställe i korsningen mellan Hallmansvägen och Narvavägen. Syftet är att minska hastigheten på trafiken och därmed öka trafiksäkerheten vid cykel- och gångpassage.

Tidsplan
Ombyggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under byggnation. Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångpassage.