search
Sök
menu
Meny

Herkulesvägen - byggnation av cykelöverfarter

Jönköpings kommun bygger om korsningarna på cykelbanan utmed Herkulesvägen från Kiselvägen till Verktygsvägen. Framkomlighet och säkerhet prioriteras därmed för cyklister.

Karta över Herkulesvägen

Klicka på bilden för att förstora

 

Hur påverkar det mig?

Arbetet kommer att pågå under sommaren/hösten och cirkulationsplatserna Fridhemsrondellen samt Bangårdsgatan kommer främst att byggas om nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.  

Vad ska ni göra?

Åtgärder vid cykelöverfarterna Herkulesvägen:  

  • cykelbanan breddas från Ica Maxi till Bangårsdgatan
  • cykelpassager skyltas och målas
  • vi fixar till vägbanan så att det blir en jämn överfart för cyklister
  • cykelbanan målas så att det tydligt visar vad som är gång- respektive cykelyta
  • vi tydliggör för bilister om att de ska korsa en cykelbana
  • vi inför väjningsplikt för bilister när de ska passera cykelbanan

 

Bild över åtgärderna på herkulesvägen

Klicka på bilden för att förstora