search
Sök
menu
Meny

John Ericssongatan, ny gång- och cykelväg

Karbild visar vägarbetets sträckning.

I sommar breddar vi gång- och cykelvägen utmed John Ericssongatan på Torpa i Jönköping (se röd linje i bilden ovan). Även en ny gångpassage och ombyggnad av korsningen vid Hållplatsgatan kommer att göras. 

Detta är idag en saknad länk till Jordbrovallen där många barn utövar idrottsaktiviteter. Åtgärderna förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister till och från Jordbrovallen.

Arbetet med att förbättra gång- och cykelstråk till platser som många tar sig utgår från kommunen cykelprogram.

Påverkan

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden men trafik till och från fastigheterna ska var möjlig under hela byggtiden.

Tidplan

Byggnationen kommer att pågå under tiden 2020-06-15 till 2020-07-10.