search
Sök
menu
Meny

Kaptensbo, ledningsarbete

Under februari-mars förnyar vi en ledning och reparerar en brunn, vid ett så kallat bräddavlopp vid Kaptensbo.

Hur påverkar det mig?

Vid några tillfällen kan begränsad framkomlighet råda förbi arbetsplatsen. Då leds trafiken om via annan väg.

Vad ska ni göra?

Under februari-mars byter tekniska kontoret en ledning och reparerar en brunn, vid ett så kallat bräddavlopp. Ledningen som ska bytas går 60 meter ut i Vättern. Den har rostat sönder varpå sand från stranden rann in och täppte till röret. Detta gjorde i sin tur att brunnen gick sönder, varpå avloppsvatten som bräddade rann ut intill stranden.

När är det klart?

Arbetet färdigställs under mars månad.