search
Sök
menu
Meny

Klostergatan - Lasarettsgatan, ombyggnad av korsning

Kartbild som markerar korsningen Klostergatan-Lasarettsgatan.

Korsningen Klostergatan-Lasarettsgatan på Väster i Jönköping ska byggas om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående.

Vi kommer bygga en upphöjd korsning för att hastigheten på biltrafik och tyngre trafik ska bli lägre och säkra trafikmiljön. Upphöjningen gör också att gatan kommer i samma nivå som trottoaren, vilket underlättar för den som har en funktionsnedsättning och tar sig fram med till exempel rullstol eller rullator.

Påverkan

Busstrafik kommer kunna passera i båda riktningarna på Klostergatan under byggtiden, men det kommer bara vara ett körfält öppet.

Övrig trafik kommer kunna passera i norrgående riktning i ett körfält. Södergående trafik (som kommer från Tändsticksområdet) blir ej tillåten utan kommer få välja andra vägar.

Gående på trottoarerna kan behöva byta sida för att kunna passera arbetsplatsen.

Under byggtiden kan det förekomma buller från maskiner.

Tidplan

Arbetet kommer starta runt 8 september och pågå till slutet av oktober 2020.

Varför gör vi detta?

Vårt mål är att staden och trafikmiljön ska vara säker och lätt att ta sig fram i för oskyddade trafikanter. Även för den som använder rullstol eller är beroende av annat hjälpmedel.

Därför förbättrar vi tillgängligheten och trafiksäkerheten för alla.

Tack för att du visar hänsyn!