search
Sök
menu
Meny

Kortebovägen - Vägarbete

Kartbild över Kortebovägen.

Under vecka 34 och 35 2020 utför vi fräsning och asfalteringsarbete på Kortebovägen.

Hur påverkar det dig?

  • Framkomligheten på markerad sträcka på Kortebovägen påverkas eftersom utrymmet för trafikanter begränsas.
  • Trafiken leds om på vissa sträckor.
  • Busshållplatser ersätts med tillfälliga hållplatser - skyltning finns.
  • Arbetet kan orsaka buller och vibrationer.

Vad är det som ska göras?

Vi ska fräsa bort befintlig asfalt och anlägga ny asfalt.

Tidsplan?

Arbetet kommer pågå dagtid v 34 och nattetid v 35 2020.

Varför?

Anledningen till arbetet är underhåll. Gatan är i dåligt skick på vissa delar av sträckan, där gräver vi ur gatan för att förstärka upp den.