search
Sök
menu
Meny

Kungsängsvägen - ombyggnad av väg

Etapp 1 Kungsängen

I november påbörjas arbetet med att bygga om Kungsängsvägen förbi det nya bostadsområdet Kungsängen i Jönköping.

Hur påverkar det mig?

Under byggnationen blir det begränsad framkomlighet till infarter och fastigheter. Det kommer också att förekomma byggtrafik till och från området med tunga fordon.  Vi hoppas på överseende med de störningar som arbetet kan orsaka och ber alla att respektera varningsskyltarna.

Vad ska ni göra?

Vi ska bygga om Kungsängsvägen förbi det nya bostadsområdet Kungsängen i Jönköping. Kungsängsvägen är idag utformad som en landsväg. Förbi det nya bostadsområdet och det gröna skogsområdet strax västerut ska vägen nu byggas om. I arbetet ingår en gång- och cykelväg längs med Kungsängsvägen och nya busshållplatser.

Varför?

Arbetet genomförs för att öka säkerheten på vägen och för att underlätta för gående och cyklister.

Tidplan?

Vägen kommer att byggas ut i etapper. Första etappen påbörjas i november 2017 och beräknas vara klar i maj/juni 2018.