search
Sök
menu
Meny

Lekeryd - relining av VA-ledningar

I november kommer det att ske en förnyelsen av ledningsnätet i Lekeryd.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet på de berörda gatorna med lastbilar som står parkerade intill vissa brunnar.

Det kan förekomma störningar i form av buller och ånga/rök under pågående arbete. Det är inget som är farligt.

Vad ska ni göra?

Förnyelsen av ledningsnätet i Lekeryd sker genom relining, vilket innebär att att rören rensas och sedan infodras med nytt material istället för att byta rören.

Det är ett förberedelsearbete för VA-arbetena som utförs i samband med byggande av ny cykelväg mellan Hakarp och Lekeryd.

 

Varför?

Vi ska åtgärda rören så att grundvatten inte kommer in dem. Detta för att minska belastningen på reningsverket.


Tidplan

Huvuddelen av arbetet utförs under november.