search
Sök
menu
Meny

Lekeryd - relining av VA-ledningar

Under hösten 2017 förnyades ledningsnätet i Lekeryd. Under våren 2018 kommer arbetet att färdigställas.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet på de berörda gatorna med lastbilar som står parkerade intill vissa brunnar.

Vad ska ni göra?

Förnyelsen av ledningsnätet i Lekeryd sker genom relining, vilket innebär att att rören rensas och sedan infodras med nytt material istället för att byta rören. Detta arbete utfördes i november 2017. Under våren 2018 renoveras brunnar, cirka 20 stycken, i området.

Det är ett förberedelsearbete för VA-arbetena som utförs i samband med byggande av ny cykelväg mellan Hakarp och Lekeryd.

 

Varför?

Vi ska åtgärda rören så att grundvatten inte kommer in dem. Detta för att minska belastningen på reningsverket.


Tidplan

Huvuddelen av arbetet utförs under november. Våren 2018 färdigställs arbetet.