search
Sök
menu
Meny

Lockebo VA-förnyelse

Karta över VA-förnyelse Lockebo

I slutet av april 2020 börjar ett VA-arbete från Ryhovsrondellen till Lockebo. Första etappen sträcker sig till Herkulesvägen. Beräknad byggtid är cirka 1 år.

Hur påverkar det mig?

  • Gång- och cykeltrafik kommer att ledas förbi arbetsområdet
  • Busshållplatserna flyttas tillfälligt, för övrigt påverkas busslinjerna inte.
  • När arbete pågår på Yttre Ljungarumsvägen kommer en fil att hållas öppen. Välj gärna alternativa vägar om möjligt.

Vad är det som ska göras?

Vattenledning för dricksvatten, brandposter och ventilkammare.

Tidsplan?

Projektet beräknas pågå under 1 år, det vill säga från april 2020 till april 2021.

Varför?

Detta gör vi för att säkerställa dricksvattenförsörjningen i Jönköpings Kommun.

Läs mer om VA-förnyelsen