search
Sök
menu
Meny

Myntgatan byggs om till parkgata

Planritning över den kommande utformningen på Myntgatan. Gatan är till för gående och cyklister och ger möjlighet till ett fritt rörelsemönster över gatan. Träd kommer planteras i allé för att harmonisera med fortsättningen av Myntgatan.

Vecka 34 påbörjas byggnation på Myntgatan, mellan Klostergatan och Gröna gatan. Gatan ska utformas till en parkgata för gående och cyklister. Byggnationen beräknas pågå till vintern 2018.

Myntgatan ska bli en grön länk i stadsmiljön och länka samman Friaredalen med Hälsoparken med en trädallé och låga buskplanteringar.

Det kommer finnas lekvänliga skulpturer och bänkar som bidrar till spontana möten, lek och pauser.

Tack för att du visar hänsyn under byggnationen!

Visualisering som visar Myntgatan från Klostergatan.