search
Sök
menu
Meny

Norrahammarsleden, ny gång- och cykelväg

Kartbild som markerar vägarbetsområdet på Norrahammarleden.

Vi kommer bygga en ny gång- och cykelväg utmed Norrhammarsleden mellan rondellen Röde Påle och vägen in till Kättilstorp. En sträcka på ca 1,2 km. 

Gång- och cykelvägen kommer byggas direkt intill befintlig väg och avskiljas med räcke. Gång och cykelvägen byggs därför att det saknats en länk i cykelvägnätet mellan Hovslätt/Norrahammar och Ljungarum/Ryhov.

Påverkan

Under byggtiden kommer vägen vara öppen och bilar kan passera men hastighetsbegränsningen sänks. Tidvis ner till 30 km/timme. Det innebär att det kan bli köbildning under rusningstrafik.

Tidplan

Arbete kommer pågå från slutet av september till december 2020