search
Sök
menu
Meny

Odengatan - ledningsförnyelse och nya busshållplatser

Karta som visar det berörda området på Odengatan.

Nya ledningar för dagvatten, vatten, fjärrkyla, el och fiber ska förläggas under Odengatan. När dessa ledningar är på plats återställs området och nya busshållplatser anläggs på båda sidor om Odengatan öster om Tullportsrondellen.

Tidplan

Arbetena beräknas komma igång under augusti månad 2020 och planeras vara färdigställda under december 2020.

Hur påverkar det mig?

Framkomligheten för gång- och cykeltrafik kommer påverkas utmed både norra och södra sidan av Odengatan. På den södra sidan (mot Atteviks) kommer gång- och cykelvägen tidvis stängas av och ledas om till norra sidan.

Framkomligheten för passerande trafik utmed Odengatan, Godhemsgatan, Tullportsgatan och John Bauersgatan kommer påverkas. Under stor del av tiden kommer ett körfält i vardera riktningen på Odengatan vara avstängt.

Närliggande bostäder och pågående verksamheter kan under arbetet störas av ljud och vibrationer.

Varför görs arbetet?

Arbeten med vatten- och dagvattenledningar är en del av den sedan några år pågående förnyelsen av ledningsnätet. Detta är nödvändiga åtgärder då stora delar av ledningsnätet är gammalt och slitet. Arbeten med fjärrkyla ingår i en utbyggnad för att fler fastigheter ska kunna ansluta till denna funktion, el och fiber byggs för att förnya och förstärka det befintliga nätet, dessa arbeten drivs av Jönköping Energi.

Busshållplatserna byggs eftersom busstrafiken behöver nya sätt att ta sig in- och ur Jönköping på bättre och säkrare sätt, den delen av projektet leds av stadsbyggnadskontoret.