search
Sök
menu
Meny

Råslätt, Värnamovägen - ledningsarbeten och nya busskörfält

På Råslätt mellan rondellen Röde Påle och Råslättsrondellen kommer nya ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp att läggas. När det arbetet är klart görs vägen om och får busskörfält på västra sidan.

Jönköpings Energi lägger ner nya ledningar för fjärrvärmeverket från Torsvik in till Jönköping. Förbi Råslätt kommer ledningarna behöva grävas ner under Värnamovägen. Samtidigt passar vi på att lägga ner nya ledningar för vatten och avlopp för att säkra kapaciteten i framtiden. På detta sätt blir arbetet effektivare och påverkar under kortare tid.

När vägen återställs kommer den få busskörfält i de två västra körfälten. Åtgärden görs för att vi nu har möjlighet att bygga för framtiden och skapa ett stråk där vi har så få konfliktpunkter som möjligt både över och under mark. Busskörfälten bidrar till en bättre stadsbusstrafik som får lätt att ta sig fram och hålla tiderna - vilket gör bussen till ett bra alternativ för fler.

För övrig motorfordonsstrafik blir det ett körfält i vardera riktning, detta ska fortsatt ge en god framkomlighet. För att höja trafiksäkerheten sänks hastigheten till 40 km/h på sträckan.

Påverkan under arbetet

Det blir en betydande påverkan på framför allt motorfordonstrafik under arbetet. Körfält kommer behöva stängas av och periodvis behöver trafik ledas om andra vägar. Värnamovägen stängs av 1-7 mars och biltrafiken leds om förbi Ljungarum (se kartbilden). Följ orangeskyltad omledning på platsen. Om du har möjlighet att välja en helt annan väg när vägen stängs av är det bra.

Busstrafiken påverkas i omgångar, all information finns på berörda hållplatser samt på Jönköpings länstrafiks hemsida.

Karta som visar arbetsområdet och omledning vid vägavstängning.

Tidplan

Arbetet startade delvis redan i januari 2021 och kommer bli klart under sommaren 2021.