search
Sök
menu
Meny

Rocksjön – spänger och broar renoveras

Brygga i vatten

Spängerna och broarna vid Rocksjön är tillfälligt avspärrade. De är i dåligt skick och behöver byggas om för att inte bli en säkerhetsrisk.

Arbete i området får av hänsyn till djurlivet inte utföras mellan april och september. Att bygga broar i ett naturreservat är komplicerat och kräver lång planering samt att Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen godkänner arbetet.

Tidplan

  • Arbetet med spängerna återupptas hösten 2020 och beräknas vara klart våren 2021. Då kommer vi kunna öppna upp delar av vandringsleden.
  • Arbetet med broarna beräknas vara klart våren 2022. Då kommer vi kunna öppna upp hela vandringsleden.

Hur påverkas jag?


Du får inte gå på spängerna under tiden vi renoverar. Du hänvisas till cykel- och gångväg bakom ICA Maxi Jönköping under denna period.