search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds torg, hastighetsdämpande åtgärd

Kartbild över Rosenlunds torg.

25 augusti 2020 påbörjas arbete på Rosenlunds torg. Under byggtiden kommer ett körfält att stängas av.

Vad är det som ska göras?

Befintligt övergångsställe byggs om med "busskuddar". Vi bygger också om busshållplatserna med en mittrefug.

Tidsplan

Arbetet påbörjas 25 augusti 2020 och beräknas vara klart i november 2020.

Hur påverkas jag?

Framkomligheten kan komma att begränsas då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under byggtiden. Välj gärna en annan väg om möjligt.

Varför görs detta arbete?

Detta är en åtgärd för att öka trafiksäkerheten. Det dämpar hastigheten och ökar framkomligheten för cyklister. Många skolelever passerar här och det är viktigt att hålla nere hastigheten på trafiken.

Beskrivning av åtgärd på Rosenlunds torg.