search
Sök
menu
Meny

Skeppsbron Munksjöns södra del, omledning gång- och cykelväg

Karta med markering av omledning vid södra munksjön

Svart markering är rekommenderad gång- och cykelväg. Röd markering är alternativ väg som är öppen. Ladda ner bilden som pdf via nedan länk om du vill se den i större format.

Gång- och cykelvägen vid Skeppsbron, Munksjöns södra del, är periodvis avstängd och leds om fram till hösten 2021. Arbete med sanering, pålning, fjärrkyla och anläggning pågår för att bygga den nya stadsdelen Skeppsbron.

Aktuell avstängning

Den 10-28 augusti 2020 är delar av gång- och cykelväg på Munksjöleden avstängd och trafiken leds om. Detta på grund av att Holst Entreprenad ska gräva för och koppla på fjärrkyla

Avstängningar och omledningar periodvis

Många av åtgärderna görs i närheten av gång- och cykelvägen utmed strandkanten vilket gör att det finns risker med att folk passerar så nära arbetsområdet. Arbeten förväntas pågå fram till hösten 2021 och periodvis kommer man att behöva passera på vägarna runt Skeppsbron.

Omledningen kommer att ändras och justeras i takt med att området växer fram och förändras, för att skapa hållbara alternativ till dagens promenad fram till dess att parken kan öppna. Till att börja med kommer gång- och cykelvägen ledas om enligt ovan karta.

Vad är det som ska göras?

Arbetet med det nya området Skeppsbron pågår för fullt. Förutom byggnation så förbereds och anläggs vägar och grundarbeten för parkområdet, som ska ligga ner mot strandkanten. Sanering av parkområdet ska göras, ledingar ska grävas ner, nya gator ska byggas och regnvatten ledas bort under marken. Fjärrkyla ska kopplas på.

Om Södra Munksjön

Stadsutvecklingen av Södra Munksjön i Jönköping drivs av det helägda kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Södra Munksjön ska bli ett 296 hektar stort område fyllt av liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Södra Munksjön blir en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna och området ska vara attraktivt för både boende och besökare.