search
Sök
menu
Meny

Slottsbron, Skolgatan/Södra Strandgatan

Slottsbron som utgör en viktig länk för framförallt busstrafiken mellan västra och östra delarna av Jönköping ska restaureras.

Vad ska göras?

Bron har haft stora bekymmer med återkommande skador sedan 2011 och vi har sedan dess gjort många mindre reparationer samtidigt som vi gjort flera skadeutredningar där olika alternativ till en större ombyggnation tagits fram. Nu är det bestämt att bron ska restaureras. Det innebär utbyte av brobaneplatta, stålarbeten, räckesarbete och ommålning av hela bron. 

Hur påverkas biltrafiken?

Under hela renoveringen av bron kommer det vara förbjudet för biltrafik på bron, enbart busstrafik kommer vara tillåten eftersom 2 av 4 körfält kommer behöva vara avstängda hela tiden.

Under en period på ca 1,5-2 månader kommer 3 av 4 körfält vara avstängda och busstrafiken kommer då regleras med trafikljus. Under denna period räknar vi med att det kommer vara stora trafikstörningar och att det blir köer i rusningstrafik.

Hur påverkas gång- och cykeltrafiken?

Gång- och cykeltrafiken kommer också att påverkas. Det finns idag två GC-banor, en på vardera sida av bron. En av GC-banorna kommer hela tiden vara avstängd ca 1,5-2 månad växelvis.

När kommer arbetet utföras?

Arbetet med bron beräknas hålla på mellan vecka 35 2020 (augusti) och vecka 4 2021 (januari).

Kartbild över Jönköping med Slottsbron inringad i rött.

Slottsbron är inringad i rött mitt i bilden.