search
Sök
menu
Meny

Solåsvägen, asfalteringsarbete

kartbild över solåsvägen. 

Vecka 27 påbörjas ett vägarbete på Solåsvägen, från Fridhemsrondellen och cirka 600 meter fram mot Mediamarkt.

Vad är det som ska göras?

Arbetet som ska göras är planfräsning, asfaltering och kantstensomsättning. Arbetet sker på Solåsvägen, cirka 600 meter, med start från Fridhemsrondellen.

Hur påverkar det mig?

Under arbetets gång finns det risk för köbildning då endast ett körfält i taget kommer att vara öppet. Visst nattarbete kan även förekomma.

Tisplan?

Arbetet beräknas pågå mellan vecka 27-28.

Observera att alla vägarbeten är väderkänsliga och arbetstiden kan därför komma att påverkas.