search
Sök
menu
Meny

Fjärrvärme och VA vid Hakarpsvägen

Arbeten med förstärkning av fjärrvärme och VA fortsätter utmed Hakarpsvägen i Huskvarna. 

Jönköping Energi AB förstärker fjärrvärmenätet i flera delar av kommunen, bl.a. Hakarpsvägen i Huskvarna, där man bygger ihop fjärrvärmenätet mellan Stensholm och Huskvarna. Samtidigt som grävning sker för fjärrvärme lägger Jönköpings kommun nya vatten- och avloppsledningar utmed sträckningen.

Arbetet har pågått under större delen av 2015. Hakarpsvägen öppnades för genomfart i början av december 2015, men en del arbeten kvarstår.

Mer information finns på Jönköping Energi AB's webbplats.