search
Sök
menu
Meny

Ytavrinning för dagvatten förbättras vid A6

Under hösten 2015 har kommunen åtgärdat ett område vid Regementsgatan på A6, för ytavrinning av dagvattnet. Orsaken till arbetet är ett omfattande skyfall sommaren för två år sedan.

Sommaren 2013 fick Jönköping ett omfattande skyfall då det regnade ca 30-40 mm under en kort stund. Detta medförde att vattenmassor från ca 93 hektar belastade A6-området och orsakade stora skador.

Kommunen utredde då olika åtgärder längs med Regementsgatan för att förhindra att något liknande ska uppstå igen, bl.a. med tanke på sjukhusområdet. Syftet har varit att ytvattnet ska kunna transporteras ytledes i de fall dagvattenledningarna sätts igen eller fylls. Ambitionsnivån för åtgärderna är att klara ett s.k. 100-årsregn. 

Arbetena startades i augusti och har slutförts i december 2015.   

Åtgärder för förbättrad ytavrinning av dagvatten

De arbeten som utförts är:

Ytvattenpassager i form av

  • Sänkning i Regementsgatan söder om CityGross parkering.
  • Höjning av gångpassage rakt nedanför CityGross samt utanför TeamOlmed.
  • Höjning av övergångställe på Batterigatan. 
  • Höjning av Psykiatrivägen.
  • Sänkning av Sjukhusgatan vid ravinen.

Dessutom har en översyn av dikena utmed flera av gatorna gjorts. Utmed Psykiatrivägen har kapaciteten ökats i dikena. 

Ett utökat intagsinlopp har anlagts mellan IKEAs lager och Centralvägen.

Erosionsskydd av ravinsluttning.