search
Sök
menu
Meny

Trafikplats Hedenstorp, väg 26/40/47, ombyggnation

I oktober inleder Trafikverket och Jönköpings kommun ett större arbete på väg 26/40/47 vid Hedenstorp. Arbetet görs för att förbättra kapaciteten och öka trafiksäkerheten.  

Vid trafikplats Hedenstorp ansluter väg 26, 40 och väg 47 samt väg 658 (vägen till Jönköpings flygplats). Verksamhetsområdena i närheten växer just nu kraftigt och ansluts via två kommunala gator.

Vad är det som ska byggas?

Trafikverket kommer att bygga ett extra körfält på avfarten från väg 40 till väg 26 norrut. Samtidigt byggs även ett extra körfält från väg 26 norrifrån. Trafikverket kommer också att förbättra skyltningen på platsen.

Jönköpings kommun planerar att bygga en väg mellan verksamhetsområdena som etablerats väster om och som kommer att etableras öster om väg 26, strax norr om Trafikplats Hedenstorp. Trafikverket förbereder byggandet av den vägen genom att bygga en bro som en del av väg 26.

Projektet drivs som samarbete mellan Trafikverket och Jönköpings kommun, som finansierar brokonstruktionen.

Varför görs arbetet?

På eftermiddagarna bildas köer på avfartsrampen mot trafikplats Hedenstorp från Göteborgsbacken, väg 40. Detta skapar farliga situationer, då det är olika hastigheter i de olika körfälten och stigningsfältet upphör strax innan avfarten. Det bildas även köer norrifrån på väg 26 till trafikplatsen på morgonen.

Målet med projektet är att:

  • öka kapaciteten i Trafikplats Hedenstorp
  • minska köerna på väg 40 och väg 26
  • bättre anslutning till verksamhetsområdena i Hedenstorp.

Utbyggnaden innebär en så kallad fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Under projektet kommer väg 26/47/195 i södergående riktning att breddas in mot rondellen för att minska köerna.

Hur påverkar arbetet mig?

Under arbetets gång kommer framkomligheten förbi platsen att begränsas. Räkna med köer. Ambitionen är att det alltid ska vara möjligt att passera via ett öppet körfält, men stundtals kommer vi att behöva stänga av trafiken helt. Trafiken kommer då att ledas om via andra vägar. Mycket av den ordinarie trafiken väntas under byggtiden flytta till andra vägar.

När kommer arbetet att vara klart?

Projektet beräknas starta i oktober 2018 och vara klart sommaren 2019.