search
Sök
menu
Meny

Vallgatan, Brunnsgatan - VA-förnyelse

Karta över avstängningar

Vid markerade punkter kommer vi att ansluta servisledningar till fastigheter och sammankoppla ledningar till ledningsnät. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet.

Sedan i höstas har vi arbetat med att förstärka vattennätet och byta ut ledningar till fastigheter. Arbetet är nu klart och återställning av ytskikt pågår. Allt förväntas vara klart i maj 2018.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet för gående och cyklister utmed Vallgatan och Brunnsgatan. Vissa entréer kommer påverkas under delar av tiden. Vi behöver inte stänga helt, utan det kommer finnas möjlighet att passera.

Vattnet kommer vid ett antal tillfällen att stängas av, men detta meddelar vi i förväg och vi försöker att anpassa arbetet till pågående verksamheter så mycket vi kan. Vattnet kan komma att stängas av  korta stunder utan att vi meddelar, max en timme. Vi hoppas ni har överseende med detta. Vi kommer ha kontakt med restaurang Guvernören.

Buller och vibrationer kommer att förekomma under arbetets gång.

Vad ska ni göra?

Arbetet innebär en förstärkning av vattennätet (ny ledning, större dimension) med förbättrad matning för Högskolans sprinkleranläggning. Detta innebär även förnyelse för övriga abonnenter (kunder) utmed sträckan. Arbetet kommer utföras med en metod som kallas rörspräckning vilket innebär att vi endast behöver gräva på de ställen där inkopplingar sker och där sammankopplingar och anslutningar till intilliggande sträckor finns. Vi behöver därför ha flera ”arbetsgropar” uppschaktade samtidigt. Två sträckor av spillvattennätet kommer att relinas (nytt rör installeras i det gamla). Vi kommer också att byta servisledningar (fastighetsanslutningar) på spillvattensystemet på några av dessa.

Varför?

Behovet av brandsäkerhet på Högskolan i kombination med behov av förnyelse av vatten- och spillvattennätet har bidrag till att projektet genomförs.

Tidplan

VA-arbetet slutfördes under december 2017. Återställning till ursprungligt utseende på ytskikten (asfalt, plattor och kantsten) är klart under maj 2018.