search
Sök
menu
Meny

Västra Storgatan, asfalteringsarbete

Med start vecka 25 börjar ett vägarbete på Västra Storgatan utmed rådhusparken.

Vad är det som ska göras?

Arbetet som ska göras består av planfräsning, asfaltering och kantstensomsättning.

Hur påverkar det mig?

Busshållplatsen på Västra Storgatan kommer under arbetets gång att flyttas och en tillfällig hållplats kommer att finnas på Hamnplansgatan, i övrigt rullar kollektivtrafiken som vanligt. Visst nattarbete kan även förekomma.

Tidsplan?

Arbetet kommer att uföras mellan vecka 25 och 27.

Observera att alla vägarbeten är väderkänsliga och arbetstiden kan därför påverkas.