search
Sök
menu
Meny

Västra Storgatan, förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet

Över och utmed bussgatan på Västra storgatan ska tillgängligheten och trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter.

Vårt mål är att staden och trafikmiljön ska vara säker och lätt att ta sig fram i för oskyddade trafikanter. Även för den som sitter rullstol eller är beroende av annat hjälpmedel. Därför förbättrar vi tillgängligheten och trafiksäkerheten för alla utmed Västra storgatan.

Var sker arbetet?

Över och utmed Västra storgatan vid Rådhusparken där bussarna kör samt vid övergångsstället utanför Juneporten

Vad är det som ska göras?

Markbeläggningen på gångbanorna förbi Hamnparken och Rådhusparken ska jämnas till för att bli bättre för alla. Nuvarande markbeläggning har med åren blivit ojämn.

Mellan Rådhusparken och Hamnparken görs en upphöjd gångpassage som gör att nivåskillnaderna jämnas ut och gör det enklare att ta sig fram.

På liknande sätt bli övergångsstället över Västra storgatan vid Juneporten upphöjt och tillgänglighetsanpassat så det kommer i samma nivå som gatan. Dessa åtgärder bidrar också till ökad trafiksäkerhet.

Hur kommer det påverka under byggtiden?

När vi gör gångpassagen/övergångstället kommer busstrafiken regleras förbi i ett körfält. Vi behåller busstrafiken förbi vilket vi bedömer är en mindre störning än att stänga av och leda om busstrafiken.

När vi gör gångbanorna måste vi stänga av gångbana på en sida i taget. Då kan du ta dig fram på andra sidan.

När kommer arbetet göras?

Byggstart 27 april. Det beräknas vara klart i september 2020.


Karbild visar arbetsområdet vi d Juneporten.

Rödmarkerat övergångsställe vid Juneporten ska byggas om.

Kartbild visas arbetsområden på Västra storgatan.

Rödmarkerade områden och sträckningar utmed Västra storgatan ska byggas om.