search
Sök
menu
Meny

Vättergatan, ombyggnation

Kartbild över Vättergatan med omnejd.

Under februari 2020 påbörjas ett omfattande arbete med Vättergatan. Vi rustar Vättergatan för framtiden och de behov som kommer med den.

Arbetet som ska göras är omfattande och planerat att starta i februari 2020. Vi gräver ner ledningar och rustar Vättergatan för framtida behov. Samtidigt med detta arbete bygger vi om gatubilden med mer grönska, träd, gång- och cykelväg.

Vad är det som ska göras?

Bland annat ska nya ledningar för vatten grävas ner, skarvar bytas på fjärrvärmeledningen och en ny gång- och cykelväg byggas. Samtidigt med detta arbete bygger vi om gatubilden med mer grönska, träd, och belysning. Flera olika projekt ska samordnas. Det gör att gatan endast ska grävas upp en gång, vilket ger tidsvinster för den totala byggtiden och minskar påverkan på trafiken.

Tidsplan

Februari 2020 – årsskiftet 2020/2021. Trädplantering är planerad till våren 2021.

Hur påverkas jag?

Framkomligheten kan komma att begränsas då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under ombyggnation. Välj gärna en annan väg om möjligt.

Antalet parkeringar längs gatan kommer att minska. Vi har gjort en beläggningskontroll av parkeringarna på gatan under dagtid på vardagar och lördagar, och gör utifrån det bedömningen att antalet parkeringar kommer att vara tillräckligt även efter arbetet.

Varför görs detta arbete?

Vi rustar gatan för framtiden och de behov som kommer med den. Vättergatan kommer på sikt att bli en viktig länk till det nya exploateringsområdet, Rosendala, som planeras. I samband med ledningsbytet byggs också en ny gång- och cykelväg, och gatubilden förändras. Efter avlutat gräv- och ledningsarbete ska träd planteras under våren 2021 för att skapa mer grönska i stadsbilden.