search
Sök
menu
Meny

Vistakulle-Brunstorp - VA-förnyelse

Sträcka för byte av ledningar mellan Bosgård och Gissebo.

Organge markering visar sträckan för byte av ledningar.

Under 2018 förnyas ledningsnätet för vatten och avlopp vid Vistakulle. Arbetet påbörjas i mars och väntas vara klart under hösten.

Hur påverkar det mig?

Tidvis kommer det att vara begränsad framkomlighet på E4:an. Det kommer att vara begränsad framkomlighet för boende och fastighetsägare i området under en period, vilket innebär att bilar inte kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet. Boende och fastighetsägare får parkera så nära det går och sedan gå till sin bostad/fastighet. Boende och fastighetsägare i området är informerade.

Vad ska ni göra?

Vi kommer att byta ut tre rör, ett för vatten och två stycken för avlopp. Den berörda sträckan är 3,5 km. En provisorisk lösning med rör ovanför marken kommer att användas etappvis. Hela projektet genomförs i etapper.

Metoden som används är rörspräckning. Det är en komplicerad plats att arbeta på men med den här metoden går det snabbare och kostnaderna minskar. Vi kommer bara att behöva gräva på vissa ställen. Mellan groparna utförs arbetet med hjälp av och inuti den gamla ledningen. Detta gör att vi påverkar omgivningen mindre och inte lämnar så stora spår.  

Varför?

Vi genomför detta arbete för att minska driftstörningar. Nu går ledningarna sönder på grund av läckor ett antal gånger per år. Målet med arbetet är att få en ny och fullt fungerande anläggning för åtminstone 100 år framåt.

Tidplan

Mars-oktober 2018.