search
Sök
menu
Meny

Wilhelm Thams väg - byggnation gång- och cykelpassage

Karta över Wilhelm Thams väg med omnejd.

Ny passage för gång och cykel byggs i korsningen mellan Öxnehagaleden och Wilhelm Thams väg. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister som ska passera vägen.

Tidsplan
Byggnation sker augusti-november 2019.

Hur påverkar det mig?
Framkomligheten kan komma att begränsas något då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under byggnation. Risk för köer under rusningstrafik. Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångpassage.