Bredband

Här finns information om bredbandsnätet i kommunen. De flesta flerfamiljshus och samfälligheter har snabbt bredband. Nu pågår en omfattande utbyggnad till villor.

Mål för bredbandsutbyggnaden är att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Jönköpings kommun, såväl i tätort som på landsbygd, ha tillgång till snabbt bredband (minst 100 Mbit/s).

Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att skapa goda förutsättningar för utbyggnaden, undanröja hinder och främja en sund konkurrens.

Sök på din adress för att se om du kan beställa fiber

Så beställer du bredband

Beroende på vad du har för bredbandslösning idag och vad du vill ha i framtiden så finns det några olika alternativ.

Villa i tätort

Du som bor i ett eget ägt hus kan kontakta någon av bredbandsoperatörerna. I Jönköpings kommun har bl a Jönköping Energi, Telia och IP-Only byggt ut fibernät under de senaste åren och merparten av villaägarna har anslutit sig. För de som tackat nej finns det oftast möjlighet att ansluta sig i efterhand.

Flerfamiljshus eller samfällighet

Du som bor i hyreshus eller tillhör en samfällighet eller bostadsrättsförening är beroende av hur fastigheten är ansluten till fibernät eller kabel-tv-nät. Kontakta hyresvärd eller ansvarig i föreningen för mer information.

Landsbygd

Alla på landsbygden inom Jönköpings kommun har möjlighet att beställa fiberanslutning till hushållet eller företaget.

Jönköping Energi erbjuder alla på landsbygden inom Jönköpings kommun att ansluta sig till det öppna fibernätet Wetternet. Utbyggnaden sker i etapper och ska vara klar under 2020. Flera områden är färdigbyggda och inom några områden pågår utbyggnad. Mer information finns på Wetternets webbplats där du kan söka på din adress och läsa om erbjudandet för just din fastighet.

Företag

Bredbandstjänster och kapacitetstjänster för företag beställs hos bredbandsoperatörer.

IP-only Länk till annan webbplats.

Wetternet Länk till annan webbplats.

Telia Länk till annan webbplats.

Fiberleverantörer

Inom Jönköpings kommun är det främst Jönköping Energi (Wetternet), Telia och IP-Only som bygger ut bredband via fiber. De erbjuder fiberinstallation och tjänster i öppna fibernät. Som kund betalar man då en anslutningsavgift för fiberinstallationen och väljer sedan vilka tjänster man vill använda när det gäller internet, TV och telefoni. Priser, villkor, leveranstid, avtalstid m.m. skiljer mellan leverantörerna, och även utbudet av tjänster.

Wetternet

Jönköpings kommuns helägda kommunala bolag Jönköping Energi äger ett stadsnät (Wetternet) som är öppet för alla tjänsteleverantörer som vill nyttja detta. Är du företagare, villa- eller fastighetsägare som vill undersöka möjligheten till fiberuppkoppling? På Wetternets webbplats eller på telefonnummer 036-10 82 20 kan du få information om hur du anmäler ditt intresse och hur du går tillväga.

IP-only Länk till annan webbplats.

Wetternet Länk till annan webbplats.

Telia Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Thomas Olofson
digitaliseringsstrateg
tfn 036-10 25 78