Vanliga frågor om bredband

Här hittar du vanliga frågor och svar om bredband.

Vad är fiber?

En internetuppkoppling via fibernät erbjuder mycket bra prestanda, är drift­säker och har näst intill obegränsad kapacitet. En fiberanslutning möjliggör inte bara billigare TV, Internet och telefoni utan även andra tjänster som till exempel högupplöst TV, distans­utbildning, trygghetslarm och hemsjukvård, larm och energiövervakning.

I en fiberkabel överförs ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektri­citet. Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer data än en kop­par­ledning och eftersom fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas den inte av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från oväder och skade­risker. Livslängden på fiberkabeln är minst 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel kan blåsas in med tryck­luft.

Vad kostar det att ansluta sig?

De olika bredbandsoperatörerna har olika erbjudanden och priser. Kostnaden för att in­stallera fiber brukar variera mellan 12 000 – 30 000 kr. Priset varie­rar beroende på förhållandena i området där du bor och beroende på om du beställer under en fiberkampanj eller om du beställer en efteranslutning. Oftast är det dyrare att installera fiber på landsbygden än i tätort, eftersom det är mycket längre att gräva mellan husen på landsbygden.

ADSL och mobila bredband kan man beställa hos olika leverantörer. Installa­tionskostna­den blir betydligt lägre än med fiber, eftersom man inte behöver gräva för att installera dessa tjänster.

Varför lägga pengar på en fiber­anslut­ning?

I första hand för att få en snabb och stabil internetuppkoppling, för att få en enklare vardag men också för att kunna ta del av framtida tjänster.

En fiberinstallation är en stor investering och installationskostnaden blir hög. För de flesta sänks dock månadskostnaden markant för tjänster som telefoni, internet och tv efter att man gjort en fiberinstallation. Man kan spara åtskilliga kronor varje månad jämfört med de lösningar man har idag, vilket blir en stor besparing på sikt.

Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?

Tillgång till fiberbredband gör fastigheten mer attraktiv. Det ger ökade möjlig­heter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

Även om man själv inte är intresserad av en snabb internetuppkoppling, så kan det vara klokt att installera fiber eftersom det snart är lika viktigt att ha en snabb internetuppkoppling som att ha väg, vat­ten och el. Det gam­la kopparnätet (och ADSL) håller på att avvecklas, vilket gör att det på sikt kan bli svårt att sälja en bostad utan fast internetuppkoppling, med ADSL eller fiber. En fiberinstallation är alltså en investering för framtiden.

Kommer man att kunna ansluta sig senare?

Det är möjligt, men det blir dyrare att ansluta sig i efterhand. I tätort kostar det ca 5-10 000 kr extra att efteransluta sig, beroende på vilken operatör man har. På landsbygden kan det bli betydligt mer. I samband med ett fiberprojekt på landsbygden söker man bidrag för att bygga ut fibernät i området. Den som då tackar nej till fiber, men senare bestämmer sig för att ansluta sig, får då själv bekosta installation och grävning, vilket kan bli mycket dyrt.

Varför ska jag beställa fiber när mitt ADSL fungerar så bra?

Det befintliga kopparnätet har begränsningar och håller på att avvecklas. Det är dyrt att underhålla, känsligt för åska och fukt, klarar inte av att leverera höga datahastigheter och är inte framtidssäkert.

Vad finns det för andra alternativa bredbandslösningar?

Bredband kan fås via fiber, mobil teknik, ADSL, kabel-tv-nät eller satellit. Fiber­base­rat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet, men kräver att man grä­ver ner fibern fram till hushållet. Mobilt bredband har lägre hastighet och är beroen­de av täckning och antalet användare - med många samtidiga användare blir hastig­heten lägre. ADSL är be­roen­de av närheten till telestation­en samt kvaliteten på tele­fonledningen.

Är det inte mobilt bredband som kommer gälla i framtiden?

Mobilt bredband är ett komplement till fiber. På vissa platser kan man komma upp i höga hastigheter vid god täckning, men kapaciteten delas med alla andra som an­slu­ter till sam­ma mast. Utbyggnaden av det mobila nätet pågår, men det lär dröja innan det finns mobil täckning överallt. För att kom­ma upp i samma kapacitet som fiber gör, behöver masterna sitta mycket tätt.

De mobila abonnemangen har en begränsning i månadsförbrukningen, vilket gör att möjligheten att komma ut på Internet upphör eller be­gränsas då datamängden tar slut.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Thomas Olofson
digitaliseringsstrateg
tfn 036-10 25 78