Restaurering av Barnarpasjön

Barnarpasjön en av länets mest övergödda sjöar med kraftiga algblomningar under sommaren. Nu har ett restaureringsprojekt inletts i för att få tillbaka en god vattenkvalitet i sjön.

Material för restaurering.

Mark- och miljödomstolen har beviljat Jönköpings kommuns ansökan om att få muddra hela Barnarpasjön. Muddring får ske  under perioden 1 april - 31 oktober. Tillståndet gäller i 10 år,

Tanken är att ta bort sediment med fosfor från sjöns botten. På det viset minskar man läckaget ut till vattnet och förbättrar sjöns vattenkvalitet.

Metod

Det finns en ny metod för detta som är skonsam mot sjöns växt- och djurliv genom att muddringsenheten ”svävar” ovanpå botten och suger upp organiskt material, utan att orsaka någon nämndvärd partikelspridning.

Uppsugningen av sediment kommer att fokuseras till sjöns djupområden. Dessa är under stora delar av året är syrefria eller syrefattiga och har därför ingen större betydelse för större delen av växt- och djurlivet i sjön.

Utrustningen består av en enhet som flyter ovanpå vattnet och en under vattnet. De är sammankopplade och styrs i en förprogrammerad muddringsbana via förankringslinor till fyra enheter på land.

Spridning av sediment via sprinkler.

Sedimentet bärgas lager för lager. Hur djupt varje lager går regleras av lufttryck. Via en flytande slang förs sedimentet till tre dumpercontainrar på land, utformade som en trekammarbrunn.

Sedimentet som tas upp sprids på betesmark. Det sker antingen direkt via ett sprinklersystem eller efter viss avvattning via containrarna. Det sedimentfria vattnet förs sedan tillbaka till sjön, vilket också innebär en syresättning av vattnet.

Upptagningen av sediment kommer att kompletteras med ett reduktionsfiske för att få en god balans i sjöns fisksamhälle. Läs mer om den metoden på sidan om Lilla Nätaren. Parallellt med restaureringsprojektet kommer Teknikmarknad AB använda Barnarpasjön för ett projekt som syftar till att separera tungmetaller från organiska sjösediment.

Vatten in...

Samverkansaktörer

Projektet som startade sommaren 2013 sker i samarbete mellan miljö- och hälsoskyddskontoret Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vinnova (Verket för innovationssystem) och företaget Teknikmarknad. 

...och vatten ut från ”trekammarbrunnen”.


Senast granskad/publicerad: