Flyttning av felparkerade fordon

En bärgare flyttar en felparkerad bil.

Här finns information om kommunens rätt att fatta beslut om fordonsflyttning.

Sveriges kommuner har enligt lagen (1987:24) rätt att fatta beslut om fordonsflyttning. Fordonsflyttning är en viktig funktion för att säkerställa både framkomligheten och miljön.

Exempel på fordon som kan bli föremål för en fordonsflytt är:

  • Fordonsvrak
  • Fordon som hindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen.
  • Fordon som står uppställda så att fara för trafik uppstår eller hinder förekommer i trafiken.
  • Fordon med körförbud och brukandeförbud.

Är du fastighetsägare och har fordon som utan ditt tillstånd är uppställda på din mark?

Beställ då flyttning av fordonet via vår blankett här. Du som markägare behöver skriftlig dokumentation som styrker att du beställt flyttning.

Skriv ut, skriv under och skicka in, så handlägger vi inom kort.

Har du uppmärksammat ett misstänkt övergivet fordon på allmän platsmark?

Tala om det för oss! Kontaktuppgifter hittar du i det blå fältet nedan.

Senast granskad/publicerad: