search
Sök
menu
Meny
Sök

Nya parkeringsautomater 2020

Parkeringsautomaterna ska bytas ut för att möta dagens och framtidens krav på hur man kan betala. I samband med utbytet kommer antalet p-automater att minska till ungefär hälften.

De som tas bort ersätts av nya skyltar med betalningsinformation. Bytet och utglesningen kommer ske successivt under 2020 med start under maj.

Mynt som betalmedel försvinner

Fler väljer att betala med mobiltelefon och färre med mynt. Automater med myntbetalning skulle innebära en större investering och dyrare hantering. Utan mynt, ingen tömning. Det innebär att miljövinster i form av 1700 färre resor/ år som tidigare gjorts för att tömma automaterna på mynt.

Diagrammet nedan visar andelen olika betalsätt. 2015 betalade 30,4 procent med mynt. 2018 var det 6,8 procent och i januari 2019 hade antalet minskat till 5 procent. Andelen som betalar med appar/SMS var 69 procent under 2019.

Diagram som visar andelen olika betalsätt.

Färre automater men inte längre att gå

Färre parkeringsautomater kan innebära en lite längre promenad, men biljettfria betalstationer gör att du inte behöver gå tillbaka till din bil efter betalning (du knappar bara in ditt REG-nummer, enkelt!). Alla automater placeras på strategiska platser.

Frågor och svar om utbytet av parkeringsautomaterna

Vad innebär den nya placeringsstrategin?

Att de nya parkeringsautomaterna placeras på strategiska platser – max 200-300 meter mellan varje. Även om de blir färre blir inte din promenad längre då du slipper gå tillbaka med biljett till din bil efter att du betalat din parkering – din biljett är digital i vårt system. Målsättningen är att antalet automater ska halveras, från cirka 200 till 100 stycken.

Varför har detta beslut tagits?

Idag betalar fler med mobil, färre med mynt. Vi behöver anpassa vår maskinpark efter de moderna betalmetoderna för att förenkla för så många som möjligt. De parkeringsautomater som finns idag måste bytas, då de är väldigt gamla och reservdelar har utgått ur sortimentet.

Vilka fördelar finns med de nya p-automaterna?

  • Resorna för att tömma maskinerna reduceras (1700 resor/år).
  • Vi blir av med 3 miljoner utskrivna biljetter (500 rullar) per år.
  • Nya solcellsdrivna automater minskar kommunens elförbrukning.
  • Biljettfria automater gör att du slipper gå tillbaka med biljetten.
  • De nya stationerna är bättre anpassade ur ett tillgänglighetsperspektiv.
  • Årlig besparing på en halv miljon i licenskostnader.
  • Fler taxor kan hanteras på samma ställe, du slipper riskera att gå till fel automat för att betala.

Hur kommer det att funka rent praktiskt?

De gamla p-automater som tas ur bruk kommer att förses med täckskyltar och kompletterande information om närmsta p-automat.

När ska detta ske?

Hela förnyelsen av maskinparken beräknas ske under 2020 med start i maj.

Varför tar ni bort betalning med mynt?

2015 betalade 30,4 procent med mynt. 2018 var det 6,8 procent och i januari 2019 hade antalet minskat till 5 procent och allt talar för att utvecklingen fortsätter med minskade mynt-betalningar. Denna utveckling måste vi ta hänsyn till. Vi vill vara ansvarsfulla med hur vi använder våra resurser och när nu maskinparken ska förnyas måste det göras utifrån behov.

Hur funkar de nya parkeringsautomaterna?

Du kan betala din parkering med kort eller mobil. Du anger din bils registreringsnummer och slipper att gå tillbaka med biljett till din bil. Har du mobil-app för parkering behöver du förstås inte besöka parkeringsautomaten.

I samband med att de nya parkeringsautomaterna installeras kommer vi att bjuda in till Öppet hus där den som är osäker kan få en liten utbildning i att betala parkering med mobiltelefon och testa den nya typen av parkeringsautomat (Se information ovan)

Hur kontrollerar ni att man betalt för parkering när det inte finns biljett?

Betalningen kopplas till bilens registreringsnummer. Detta lagras digitalt och är sökbart i parkeringsövervakarens handdator. Det är därför viktigt att du anger rätt registreringsnummer när du betalar i parkeringsautomaten eller med en app.

Jag brukar flytta biljetten till en annan bil, hur gör jag detta när det inte finns någon fysisk biljett?

De nya parkeringsautomaterna är precis som de tidigare ett förköpssystem. Man kan alltså inte i efterhand byta registreringsnummer på en parkeringsbiljett. Vet du med dig att du använder flera olika bilar under perioden du behöver lösa din parkering rekommenderar vi att du använder telefonparkering via någon av våra avtalade leverantörer. För närvarande är dessa Easypark och Parkster.

Varför avskaffas inte alla automater direkt?

Parkeringsautomater behöver fortfarande finnas för den som oavsett anledning inte kan använda sig av telefonparkering och för t.ex. turister utan svenskt personnummer.

Vilka appar kommer gå att använda?

Kommunens upphandlade leverantörer kommer gå att använda som vanligt. De är Parkster och Easy Park.

Karta över parkeringsautomater i Jönköping

Du kan zooma in och ut i kartan. Du kan också använda länken nedan för att öppna karta i en större vy.

Karta över parkeringsautomater Länk till annan webbplats.