search
Sök
menu
Meny

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Söker du parkeringstillstånd för rörelsehindrad, eller trafik­tillstånd?

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.
 
Du ska ansöka om parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. Mer information hittar du i dokumentet "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade".

Tillståndet ger rätt att:

  • Parkera under högst tre timmar där parkeringsförbud gäller
  • Parkera under högst tre timmar på gågata så länge man ej stör/hindrar andra trafikanter
  • Parkera under högst tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • Parkera under högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • Parkera på plats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är föreskriven på platsen

Var gäller inte tillståndet?

  • På tomtmark, om inte markägaren medgivit det. Kontrollera med markägaren vad som gäller.
  • På platser för viss verksamhet t.ex. lastplats, på/avstigningsplats eller vändplats.
  • På plats anvisad för visst slag av fordon t.ex. buss.
  • På gårdsgata är parkering enbart tillåten på markerade p-platser.
  • På huvudled är parkering enbart tillåten på markerade p-platser.

Avgift

Om du har ett parkerings­tillstånd behöver du inte betala parkeringsavgift i Jönköpings kommun.

Observera att parkeringstillstånd för rörelsehindrad inte gäller som erlagd parkeringsavgift på Vätterhems parkeringar. Detta framgår också av skyltningen.

Andra kommuner eller länder kan ha andra regler. Det är upp till dig själv att ta reda på vilka regler som gäller.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Du får bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.

Om du förlorar ditt tillstånd ska du polisanmäla det. Du ska skicka en kopia av anmälan till kommunen. Vi noterar detta på en spärrlista och kan utfärda ett nytt tillstånd.

Parkerings­tillståndet ska du placera i fordonets främre vindruta. Framsidan av tillståndet ska vara väl synligt utifrån.

Om tillståndet missbrukas kan vi återkalla det. 


Ansökan och förnyelse av tillstånd

Ansökningsblanketten kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift kan ansökan inte skickas via e-post eller fax. Efter underskrift skickas ansökan till stadsbyggnads­kontoret tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan. Vid förnyelse av tillstånd krävs nytt läkarintyg. 

Du kan även hämta blanketten på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Ansökan skickas till
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping