Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Här får du som är folkbokförd i Jönköping och har mycket svårt att gå information om hur du ansöker om parkeringstillstånd på grund av rörelsehinder.

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör och parkerar fordonet eller när du åker med och har beviljats tillstånd som passagerare. Om parkeringstillståndet inte används på korrekt sätt, exempelvis att det lånas ut, kan det återkallas. Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad hittar du längre ner på sidan.

Parkeringstillståndet ska placeras i vindrutan med fotot nedåt så att det lätt kan avläsas utifrån. Tänk på att ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Förvara därför inte tillståndet i fordonet utom när du använder det för parkering.

Giltighetstid - ditt parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år, sedan måste du göra en ny ansökan eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning. Se hur du ansöker om parkeringstillstånd på grund av rörelsehinder nedan.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd i Jönköpings kommun ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad hos stadsbyggnadskontoret.

Vid ny ansökan av parkeringstillstånd på grund av rörelsehinder krävs att du fyller i ansöknings­blanketten och skickar in tillsammans med nytt läkarintyg samt ett nytaget foto. Se hur du ansöker nedan.

Blankett för ansökan

Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut och underteckna den. Ansökan skickas in tillsammans med läkarintyget till stadsbyggnadskontoret, se adress nedan.

Du kan även hämta blanketten i receptionen i Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping.

pdf: Ansökningsblankett för parkeringstillstånd för rörelsehindrad inklusive läkarintyg Pdf, 368.4 kB.

Ansökan skickas till
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringsavgift för dig som har parkeringstillstånd

I Jönköpings kommun behöver du inte betala parkeringsavgift på de allmänna kommunala parkeringarna. Tänk på att kontrollera vad som gäller på privata parkeringar och i andra kommuner.

Platser där parkeringstillståndet gäller

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på allmänna parkeringsplatser och gator. Det gäller också i de flesta europeiska länder. Du kan få besked om giltighet utomlands från handikapporganisationerna och från respektive lands ambassad.

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du parkera

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade.
  • under högst tre timmar där parkeringsförbud gäller.
  • under högst tre timmar på gågata så länge du ej stör/hindrar andra trafikanter.
  • under högst tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • under högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar.

Platser där parkeringstillståndet inte gäller

Parkeringstillståndet gäller inte

  • där det är förbud att stanna.
  • vid ändmålsplatser som exempelvis lastplats, taxiplats eller vändplats.
  • på huvudled och gångfartsområde förutom markerade parkeringsplatser.

Förlorat, borttappat eller misskött parkeringstillstånd

Om du förlorar tillståndet måste du göra en polisanmälan. Kopia på anmälan lämnas till kommunen.

Om parkeringstillståndet inte används på korrekt sätt, exempelvis att det lånas ut, kan det återkallas.

Karta över parkeringar för rörelsehindrade

Du kan zooma in och ut i kartan. Du kan också använda länken nedan för att öppna karta i en större vy.

Karta över parkeringar för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: