Ändring av detaljplan Eii488 för Kvarteret Skeppet, Bymarken, Jönköpings kommun

Här hittar du information om ändring av detaljplanen för kvarteret Skeppet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag om ändring av detaljplan Eii488 för fastigheten Skeppet 1 och Skeppet 2. Syftet är att möjliggöra för 6 nya smålägenheter, om 35 kvadratmeter eller mindre på vinden inom kvarteret Skeppet. Ändringen av detaljplan E488 för kvarteret skeppet syftar även till att pröva lämpligheten för nuvarande avvikelser mot plan. Det gäller två redan befintliga vindsvåningar som uppkommit utan lov samt två butiker i bottenplan som har ett bygglov äldre än gällande detaljplanen.

Ändring av detaljplan innebär att detaljplan Eii488 fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser. De nu aktuella handlingarna blir således komplement till befintliga planhandlingar.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 12.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Granskning

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Antagande

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- gransknings och antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta