search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping. Liljeholmen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation.

Syftet med ändringen av ”stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping” är att öka möjligheten att bebygga fastigheten fågeln 13 med bostäder. För att göra fastigheten mer användbar och funktionell, justeras och tas planbestämmelser bort. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande stadsplans syfte.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 oktober 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB. (Pdf, 5.8 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 88.8 kB. (Pdf, 88.8 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB. (Pdf, 5.8 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 93.9 kB. (Pdf, 93.9 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 13.8 MB. (Pdf, 13.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

 

Översiktskarta