TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Liljeholmen: detaljplan, ändring av stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen

Här hittar du information om ändring av detaljplanen för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping.

Illustration av byggkranar som bygger en kommunal byggnad.

Syftet med ändringen av ”stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping” är att öka möjligheten att bebygga fastigheten fågeln 13 med bostäder. För att göra fastigheten mer användbar och funktionell, justeras och tas planbestämmelser bort. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande stadsplans syfte.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 oktober 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 88.8 kB.

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 93.9 kB.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 13.8 MB.